[SPAM] Sprzedam motoszybowiec - elektryk

Sprzedam motoszybowiec z napędem elektrycznym:
- rozpiętość - 3000 mm
- długość - 1370 mm
- masa gotowego do lotu - 2600g
- profil - Rg-15
- napęd - Mega Mini 7E + 7 ogniw
- kadłub - laminat
- skrzydło - stryopian + balsa
Cena:
500 zł (pusty bez silnika i serw)
700 zł (z silnikiem Mega Mini 7E)
Pozdrawiam
mozzoMAŁPAwp.pl
Reply to
mozzo
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.