[Spam] Tanio silnik MVVS 25ccm GF-RC

Sprzedam silnik MVVS o poj. 25cm ³±cznie z t³umikiem (puszka). Jest to nowy
silnik (na metanol) w pude³ku, nie przykrêcany, nie odpalany.¦wieca
oczywi¶cie jest w komplecie.Cena 795z³ . Pozdrawiam Andrzej.
snipped-for-privacy@go2.pl
Reply to
Andrzej
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.