[spam] Wyprzedaz sprzetu RC

Witka!
Mam do sprzedania jeszcze parê rzeczy. M.in. OSê 2,5 ccm w doskona³ym stanie
za naprawdê niewielkie pieni±¿ki
zapraszam
formatting link
(uwaga anastasis.pl nie ma z tym nic
wspolnego.. uzyczaja jedynie servera;-) )
Reply to
OQ
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.