Wznios w szybowcu RC

Witam Sznownych Grupowiczów!!
Mam pytanie a nawet moze dwa;)
Jaki wznios powinien miec szybowiec RC z lotkami a jaki powinien byc w
szybowcu sterowanym tylko sterem kierunku???
Jaki wplyw na lot - zachowanie w zakretach, bo po prostej nie bedzie roznicy -
bedzie mial zbyt maly wznios w szybowcu z lotkami??
Jak liczy sie wznios podany - rzucony w hasle : "3 stopnie"?? Wg mnie to jest
wznios liczony w sposob 2 x 1,5 na kazde skrzydlo.
Dziekuje za odpowiedzi;)
pozdrawiam Jarek
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...
Artyku³ ten nie odpowie na Twoje pytania ale mówi wla¶nie o tym.
formatting link
U¿ytkownik "Jaros³aw Kajoch" snipped-for-privacy@o2.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl... > Witam Sznownych Grupowiczów!! > > Mam pytanie a nawet moze dwa;) > > Jaki wznios powinien miec szybowiec RC z lotkami a jaki powinien byc w > szybowcu sterowanym tylko sterem kierunku??? > > Jaki wplyw na lot - zachowanie w zakretach, bo po prostej nie bedzie roznicy - > bedzie mial zbyt maly wznios w szybowcu z lotkami?? > > Jak liczy sie wznios podany - rzucony w hasle : "3 stopnie"?? Wg mnie to jest > wznios liczony w sposob 2 x 1,5 na kazde skrzydlo. > > Dziekuje za odpowiedzi;) > > > pozdrawiam Jarek > > > -- > Wys³ano z serwisu OnetNiusy:
formatting link
Reply to
Tomek
Czesc!!!
Artykul opisuje katy natarcia o wzniosie skrzydel nic nie znalazlem:(
Dzieki.
Pozdrawiam Jarek
Reply to
invalid unparseable
U¿ytkownik Jaros³aw Kajoch snipped-for-privacy@o2.pl w wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych napisa³: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
szybowiec / model bez lotek powinien mieæ wznios znacznie wiêkszy (3 -5 st.) ni¿ ten z lotkami - tu czêsto mo¿na spotkaæ 0
wczesniej (przy mniejszym przechyle) wystêpuj±cy ze¶lizg oraz brak samoczynnego powrotu do po³ozenia równowagi po jej zachwianiu.
Zupe³nie odwrotnie, wznios 3 st. to wznios jednej pólowki. Je¶li jedna po³owa skrzyd³a le¿y na stole to druga unosi siê pod k±tem 6 stopni.
Bardzo proszê,
Reply to
Renart F.
Witam!!
Dziekuje za odpowiedz.
Pozdrawiam
Jarek.
Reply to
invalid unparseable

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.