Zaproszenie

Szanowni Państwo,
zapraszam serdecznie do udziału w Obchodach 70 rocznicy Bitwy pod Mokrą
i wybuchu II wojny światowej na ziemi kłobuckiej.
Szczegóły:
formatting link

Z wyrazami szacunku
Ryszarda Leszczyńska
Ogólnopolskie Forum Rozwoju Kolejowych Szlaków Turystycznych
tel. 0 502 164 002
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.