Zaproszenie


Szanowni Państwo,
Z okazji zbliżającego się Dnia Kolejarza serdecznie zapraszamy na
Wykład pt. ”Romantyzm żelaznych szlaków, historyczna architektura i
infrastruktura kolejowa w Małopolsce”, który wygłosi Piotr Skucha w
Domu Kultury Kolejarza w Krakowie przy ul. Filipa 6 w dniu 15 listopada
2010r. o godz. 18.30.
W oczekiwaniu na Państwa przybycie pozostaję z szacunkiem
Ryszarda Leszczyńska
Ogólnopolskie Forum Rozwoju Kolejowych Szlaków Turystycznych
Tel. 502164002
e-mail: snipped-for-privacy@interia.pl
Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.