Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Z okazji zbliżającego się Dnia Kolejarza serdecznie zapraszamy na Wykład pt. ”Romantyzm żelaznych szlaków, historyczna architektura i
infrastruktura kolejowa w Małopolsce”, który wygłosi Piotr Skucha w Domu Kultury Kolejarza w Krakowie przy ul. Filipa 6 w dniu 15 listopada 2010r. o godz. 18.30.
W oczekiwaniu na Państwa przybycie pozostaję z szacunkiem Ryszarda Leszczyńska Ogólnopolskie Forum Rozwoju Kolejowych Szlaków Turystycznych Tel. 502164002 e-mail: snipped-for-privacy@interia.pl
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.