zaproszenie do wspolpracy

Szanowni Państwo,
W dniu 17 sierpnia 2008 r. Ogólnopolskie Forum Rozwoju Kolejowych Szlaków Turystycznych z siedzibą w Chabówce wraz z samorządem Krakowa,
Niepołomic, Bochni i Szczucina planuje organizację podróży wojskowo-militarnej pn.Małopolski Pociąg do Historii.
Małopolski Pociąg do Historii jest projektem edukacyjnym zawierającym elementy rekonstrukcji historycznej nawiązującej do szlaku pociągów pancernych w Małopolsce i kampanii wrześniowej. Na wysokim poziomie merytorycznym i edukacyjnym realizowany we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie i Muzeum Niepołomickim na Zamku Królewskim Niepołomicach przypomina o najświetniejszych kartach wojny obronnej 1939 roku i jedynej polskiej broni pancernej dorównującej, a wręcz lepszej od podobnych rozwiązań przeciwnika. Projekt adresowany jest zarówno do miłośników historii oręża polskiego, jak i do szerokiej publiczności, w tym z największych miast Małopolski. Misją projektu jest: Upamiętnienie historii 2 Dywizjonu Pociągów Pancernych w Niepołomicach oraz historii Kampanii Wrześniowej 1939 roku toczącej się na szlakach kolejowych Kraków - Niepołomice -Tarnów -Szczucin. Budzenie zainteresowania zabytkami techniki kolejowej, ich ochrona i zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń.
Generalna wizja Projektu to: Powołanie Kolejowego Parku Wojskowego -- Otwarte Muzeum Kolei Wojskowej
* * * CELEM zadania jest odbycie podróży wojskowo-historycznej szlakiem niepołomickiego 2.Dywizjonu Pociągów Pancernych oraz historii Kampanii Polskiej 1939 roku w Małopolsce. Zebranie relacji od mieszkańców i świadków w/w rejonów, udokumentowanie ich i zapoczątkowanie archiwum Otwartego Muzeum Kolei Wojskowej. TERMIN, CYKL (cykliczne): przewiduje się kontynuacje głównego Projektu. Podróż wojskowo-historyczna planowana jest na 17 sierpnia 2008r. MIEJSCE REALIZACJI: Dworce w Krakowie -- Podłężu -- Bochni - Tarnowie -- Szczucinie; oraz wydarzenia towarzyszące realizowane na terenie wymienionych wyżej miast. ZASIĘG: ogólnopolski, (unikalna propozycja) ok. 130 kilometrów po trasie kolejowej w jedna stronę. Ogromne oddziaływanie na atrakcyjność regionu dla mieszkańców i turystów. PRZEWIDYWANA LICZBA UCZESTNIKÓW: Liczba uczestników podróży historyczno-militarnej: ok. 300 osób (pasażerów) oraz ok. 50 rekonstruktorów w pociągu. Liczba uczestników pikników peronowych. UDZIAŁ W REALIZACJI ZADANIA INNYCH PODMIOTÓW: Muzeum Narodowe w Krakowie , Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum w Niepołomicach, Starostwo Powiatowe w Krakowie, Miasto Kraków, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Urząd Miejski w Bochni, Gmina Miasto Tarnów, Urząd Gminy Szczucin, , Spółki PKP S.A. Stowarzyszenia i Grupy Rekonstrukcji Historycznej
Zapraszamy serdecznie do współpracy wszystkich zainteresowanych, modelarzy, Grupy Rekonstrukcji Historycznej, właścicieli pojazdów militarnych oraz organizatorów bazarów militarnych.
Bardzo mile widziani będą chętni chcący włączyc się w przygotowania sierpniowego Małopolskiego Pociągu do Historii.
Organizatorzy proszą o kontakt wszystkie osoby bedące w posiadaniu jakichkolwiek pamiatek po pociagach pancernych oraz ich zołnierzach.
Bardzo prosimy o nadsyłanie zgłoszeń, nr tel. 0 502 164 002.
W oczekiwaniu na pozytywną odpowiedz pozostaję z szacunkiem Ryszarda Leszczyńska Prezes
www.kolejoweszlaki.pl www.leszczynski.org reportaz Małopolski Pociąg do Przyjemności 2006 Pociąg Europa 2006
Reprezentuję Stowarzyszenie Ogólnopolskie Forum Rozwoju Kolejowych Szlaków Turystycznych w Chabówce które uratowało Skansen Taboru Zabytkowego Kolejowego z rąk likwidatora. Mamy na swoim koncie:
WYSOKI STOPIEŃ TRAFNOŚĆI DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ. Skuteczne prowadzenie lobbingu i integracji Partnerów. Opiniowanie ustaw. Plan Organizacji Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce - 2004. Propozycje działań na rzecz naprawy stanu sektora zabytków techniki kolejowej w Polsce opracowane dla Dyr. Waligórskiego. Koordynacja działań na rzecz realizacji filmu o Skansenie pn. "Kolejowy Smak" z Robertem Makłowiczem. Scenariusz międzynarodowej imprezy plenerowej "Pociąg do Europy" -- kwiecień 2003r. Projekt Konsorcjum dla Kolejowych Szlaków Turystycznych w Małopolsce - czerwiec 2004r. Propozycje na posiedzenie Senackiej Komisji Kultury w dniu 20.10.2004r. - Możliwość wykorzystania Skansenu w Chabówce jako atrakcji o zasięgu ogólnopolskim. Organizacja 120-lecia kolejowej linii Chabówka - Nowy Sącz -X.2004r. Organizacja Konferencji "Zabytkowa Kolej w Plenerze Małopolski" -XI 2004r. Organizacja imprezy Małopolski Pociąg do Przyjemności - X 2005r. Opracowanie Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki w gminach na trasie historycznej linii kolejowej Chabówka - Nowy Sącz na lata 2006 -2013. Współorganizacja z Miastem Kraków międzynarodowej imprezy Pociąg Europa 2006. Organizacja imprezy Małopolski Pociąg do Przyjemności - 2006r. Organizacja imprezy 120lecia kolei Wadowice -- Kęty - 2007. Organizacja Konferencji Festiwal Nauki i Sztuki - 2007. Organizacja imprezy Małopolski Pociąg do Przyjemnosci 2007r. Organizacja wystawy na dworcu w Zakopanem - 2007r. Ciągłe prowadzenie monitoringu nt zapotrzebowania na produkty turystyczne w Małopolsce.
Ryszarda Leszczyńska
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Site Timeline

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.