Szlifierka bezkłowa-ustawienie

Jak w szlifierce bezkłowej ustawia się listwy prowadzące boczne? Przy tarczy prowadzącej są to luzy rzędu kilku setek. Jak to ustawić? Do szlifowanie jest pręt fi 6.Zblokowanie pręta między tarczami i działania szczelinomierzem są mało dokładne.Pręt ma pewne odchyłki, nie "siedzi" stabilnie, sprężynuje i taki pomiar w granicach setek wydaje się niemożliwy. Jestem laikiem i teoretykiem [na razie] i proszę o oświecenie.Może ustawiać na jakimś dokładnym wałku o większej średnicy? Zda to egzamin? A na marginesie-DTR maszyny podaje luz przy jednej ze szczelin jako "Połowa tolerancji materiału obrabianego".To chyba jakiś absurd. Jeśli tolerancja wynosi setkę to luz musiałby mieć 5 mikronów. Oceniłem, że żle przetłumaczono dokumentację . Pewnie chodzi o połowę zbieranego na raz naddatku ze średnicy [?]. Może jest gdzieś w necie jakaś strona gdzie zdobędę trochę informacji na temat? \ Pozdrówka

FANtom

Reply to
FANtom
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.