kupie aparature 4 kanalowa- KOMPLET

Witam kupie aparature 4 kanalowa kompletna i 100% sprawna! oferty prosze na meila pzdr

Reply to
jedker
Loading thread data ...

Użytkownik jedker napisał:

wprawdzie nie mam nic na zbyciu ale wypadało by określić przynajmniej pasmo w jakim to miałoby pracować

Reply to
AlexY

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.