nowe fotki

Zamiściliśmy , dzięi koledze Krzysiowi H.z Kartuz kilka nowych fotek . W galerii - z oblotu pirata 4 metrowego i w zawodach - relacje z Zawodów w
Kurowie u Tomka Koseckiego - zainteresowanych - zapraszam - Dzięuję serdecznie koledze Krzysiowi
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.