Buldog w Chrcynnie...

Witam.
Pod koniec sierpnia na lotnisku w Chrcynnie miałem przyjemność
obejrzeć z bliska bodaj największy model RC w Polsce. Fotki do
obejrzenia na
formatting link

Pozdrawiam - Alehar.
Reply to
alehar
Loading thread data ...
U¿ytkownik snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@r66g2000hsg.googlegroups.com... Witam. Pod koniec sierpnia na lotnisku w Chrcynnie mia³em przyjemno¶æ obejrzeæ z bliska bodaj najwiêkszy model RC w Polsce. Fotki do obejrzenia na
formatting link
Pozdrawiam - Alehar.
Który to Buldog mia³ przyjemno¶æ lataæ te¿ na pikniku w lipcy na ¯arze. Fotki z owego latania jest Ci mnóstwo w sieci - np. u imæ Piotra P. znanemu ogó³owi który to owe latanie na ¯arze sprawnie moderuje.
pozdrawiam
buwi

Reply to
buwi777
Buwi BULDOG który to oblot i pierwsze loty wykonał na lotnisku w Nowym Targu, tak to tam gdzie Grzesiek i Robert super sprawnie moderują RC AIR SHOW :) oblot
formatting link

news: snipped-for-privacy@r66g2000hsg.googlegroups.com...
Reply to
Robert

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.