[Spam] Silnik spalinowy z paliwem sprzedam!

Witam!
Niezainteresowanych przepraszam za spam.
A wszystkich chetnych zapraszam na aukcję:
formatting link

Grzegorz
Reply to
milk35
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.