[spam] Sprzedam

Witam
Do sprzedania Katana S30 od SS pusta lub z wyposa¿eniem oraz 3 ró¿ne zestawy
modeli (nowe).
Zainteresowanym pode¶lê fotki i dodatkowe info.
Pozdr
Krzysiek
Reply to
Krzysiek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.