[spam] Sprzedam lub zamienię model

Do sprzedania lub zamiany Katana S30 od S.Silvestri. Model z niewielkim
uszkodzeniem, pusty lub z wyposażeniem. Zamiana za silnik benzynowy 35-50 cm
lub heli elektryczny. Dokładne info i fotki prześlę zainteresowanym.
Krzysiek
Reply to
Krzysiek
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.