spam sprzedam

Witam
Mam do sprzedania szybowca SWING model u¿ywany ale sprawny i gotowy do lotu
. Dodam
jeszcze uszkodzony ale mo¿liwy do naprawy kad³ub i silnik 600 .
Stan techniczny modelu :
- skrzyd³a pozmieniane paski folii na koñcówkach skrzyde³
- jeden ze stateczników pêk³ i wiec zaklei³em wzmocni³em nici± szklana i
zaklei³em ta¶ma
formatting link
tu mo¿na zobaczyæ
model . A zainteresowanych zapraszam na priv
Marek S
Reply to
Marek S
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.