[Spam] Model szybowca DLG Vjagra

Do sprzedania mam u¿ywany model szybowca DLG Vjagra produkcji Jacka
Grzesicy.Skrzyd³o laminat z formy nie styrodur.Model by³ latany jestem jego
drugim w³a¶cicielem i nosi ¶lady u¿ytkowania.Mia³ pêkniêty kad³ub za
skrzyd³em zosta³o to naprawione.Model sprzedajê z serwami: na lotkach
Vigory,wysoko¶æ HS 55.Najlepiej odbiór osobisty ale dla zdecydowanego
spróbujê to zapakowaæ i wys³aæ.Szczegó³y i dodatkowe fotki na maila
snipped-for-privacy@poczta.onet.pl
Sprzedajê ze wzglêdu na brak czasu do latania tym modelem !
formatting link

cena jaka mnie interesuje dla zdecydowanego za model z serwami 300z³
aukcja bez minimalnej od 50z³
Reply to
modelpiotrek
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.