[Spam] Laminatowy model szybowca Eclipse F3J

Witam
z racji tego ¿e zbieram na serwa do nowego modelu sprzedajê nastepny model
jest to
pierwszy laminat Lubosa Pazderki Eclipse F3J.Model jest ju¿ wiekowy (1995r)
posiada liczne ¶lady uzytkowania , naprawiania itd.Nie posiada serw i
elektryki w skrzyd³ach ( osobno dok³adam trochê tego co zd±¿y³em zrobiæ).W
kad³ubie dwa serwa standartowe (mogê je zostawiæ).Reszta informacji na
snipped-for-privacy@poczta.onet.pl
tutaj plany modelu
formatting link
osobisty mile widziany !!!!!!
istnieje mozliwo¶æ zamiany za serwa HS 85MG!!
Cena atrakcyjna niska !!!
formatting link

pozdrawiam
Piotrek
Reply to
modelpiotrek
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.