XXII NADZWYCZAJNY ZJAZD KRAJOWY AEROKLUBU POLSKIEGO

Loading thread data ...

Może wreszcie ktoś przywróci z powrotem kategorię F3F do kalendarza AP, bo narazie to wszystkie zawody są nieoficjalne, łącznie z Mistrzostwami Polski :-(

Pozdrawiam Arek

Reply to
arekWYTNIJTO

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.