Mieszanie olejów hydraulicznych

Mam w urządzeniu siłownik zasilany pompą elektryczną o ciśnieniu nie
przekraczającym 20MPa, w zbiorniku znajduje się na 95% olej Mobil DTE11
o lepkości kinematycznej 15, potrzebuję pilnie go uzupełnić. Dysponuję
wyłącznie olejami Hydrol i Boxol obydwa o lepkości 46. Sama lepkość nie
jest sprawą krytyczna bo urządzenie pracuje tak krótko i tak rzadko że
olej ogrzewa sie może o 20 stopni. Tylko nie mam pewności czy można
takie oleje mieszać na zasadzie podobnej jak silnikowe - czyli oba
mineralne, podobne parametry - wolno mieszać.
Reply to
Padre
Loading thread data ...
Nie znam się na tych konkretnych olejach, ale dość często mam do czynienia z olejami do transportu ciepła i tam się ich nie miesza pomimo tego iż są "identyczne" pod względem fizyko chemicznym. Diabeł tkwi w domieszkach (uszlachetniaczach) które mogą choć nie musza "pogryźć się" co może spowodować np rozwarstwienie czy wytrącenie osadów...
Użytkownik "Padre" snipped-for-privacy@no.net napisał w wiadomości news:gjmdgg$lhr$ snipped-for-privacy@mx1.internetia.pl...
Reply to
Marek

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.