matlab - graficzne modyfikowanie danych?

Witam! Czy matlabem, w octave, czy innym excelu da się graficznie modyfikować dane? Np. mam wektor danych (kolumnę excela itp.), rysuję to w okienku i "chwytając" myszką modyfikuje "sznurek" danych (ich wartości, a nie formę, kolor itp.). Da się?

Reply to
sendilkelm
Loading thread data ...

sendilkelm pisze:

W Excelu jak najbardziej metodą j.w., punkt po punkcie. Nieźle da się kombinować z niewygodnymi danymi :)

Reply to
PeJot ( home

PeJot ( home) pisze:

A można ustawić tak, żeby modyfikowało i sąsiednie punkty? Bo zmodyfikowanie 5 punktów to nie problem, ale 5000? :-)

Reply to
sendilkelm

sendilkelm pisze:

Nie doklikałem się takiej możliwości.

Reply to
PeJot ( home

sendilkelm pisze:

Nie jestem pewien czy Excel taką ilością danych się nie udławi.

Reply to
PeJot ( home

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.