Panele podłogowe a formaldehydy

Witam
Jakie normy określają zawartość lotnych związków organicznych, formaldehydów
w płytach HDF ? Widuję oznaczenia z normą/atestem E1 - czy jest on
rygorystyczny ? Czy spotyka się gdzieś panele podłogowe z normą/atestem W0
("Wood Zero") albo innymi bardziej "ostrymi" ?
pozdrawiam
g_criss
Reply to
g_criss
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.