przekazywanie oleju na obracający się wał

Czy ktoś wie gdzie można znaleźć firmę oferującą gotowe rozwiązania
dotyczące przekazywania oleju na obracający się wał - chodzi o doprowadzenie
oleju do panewki korbowodu.
Reply to
Arek
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.