modele kolejowe

cze czy Ktoś z tutejszych bywalców może widział gdzieś takie podstawki, kółka na tory kolejowe H0, na których stawia się lokomotywę i ta lokomotywa mimo iż kręci kołami to stoi w miejscu? do testów dcc...

wiecie o co mi chodzi? gdzie to można kupić?

Reply to
platformowe głupki
Loading thread data ...

platformowe głupki pisze:

Nic nie wspominasz o PO ani EU?

Reply to
AlexY

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.