Modele z FMS'a

Wszêdzie szuka³em jednego modelu z FMS'a (tam nazywa siê SilkyWind400) ...
a¿ znalaz³em co¶ podobnego na
formatting link
nazywa siê to New Timer (gdyby link nie dzia³a³ to :
formatting link
-> ARF Airplanes )
Czy znacie mo¿e jaki¶ sklep internetowy z europy, który to sprzedaje ? Cena
w USA nie jest z³a, ale po doliczeniu transportu, c³a itp to nie wyjdzie
ciekawie.
U nas raczej tego modeilka nie dostane :(
Apropos... czy kto¶ mo¿e widzia³ w sprzeda¿y model Quickie - konstrukcja
raczej taka egzotyczna, ale ciekawa.
Krzych
Reply to
Kriss
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.