Re: Spam z modelarskie.pl [dlugie]

a to tylko wybrane spośród przynajmniej kilkudziesięciu grup dyskusyjnych zaspamowanych przez P.T.Zespół.
Czy P.T. Zespół zdaje sobie sprawę, że w ten sposób daje bardzo
złe świadectwo swojego zachowania (co jest małą stratą) i buduje wizerunek modelarza-spamera-idioty? To drugie jest karygodne, albowiem to my wszyscy będziemy traktowani jako spamerzy...
Czy P.T. Zespół jest w stanie uczciwie wyjaśnić powody wysłania informacji o swych działaniach na każdą z wyżej wymienionych grup? Oczywiście wyjaśnienie inne, niż "nieświadomość" czy "pomyłka"?
2. Czemu, mimo poinformowania (jeszcze w listopadzie) o istnieniu Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną P.T. Zespół nie zastosował się do jej postanowień i z premedytacją łamał prawo?

Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, czyli Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną wyraźnie stanowi, co następuje:
Art. 4. 1. Jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy to zgoda ta: 1) nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści, 2. Usługodawca wykazuje uzyskanie zgody, o której mowa w ust. 1, dla celów dowodowych.
Innymi słowy skoro modelarz się nigdzie nie zapisywał, to nie musi się wypisywać, a niezamówionych informacji dostawać nie powinien.
3. Czemu, mimo ubiegłorocznych sygnałów, zlekceważyliście wszelkie sygnały o nieprawidłowościach w kampanii reklamowej prowadzonej przez Was?

Doskonale wiedzieliście, że ta baza adresowa była stworzona niezgodnie z obowiązującym prawem, bo były na to skargi. Wiedzieliście o tym, że jest bezwartościowa, a mimo to nie widać nawet cienia refleksji i chęci weryfikacji - wykorzystaliście ją bez zastanowienia.
4. Dlaczego Zespół nie zadał sobie trudu poszukania informacji, jak prawidłowo prowadzić tego typu kampanie w Internecie?

Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1.
5. Dlaczego budowę nowej bazy mailowej rozpoczęto dopiero teraz, gdy P.T. Zespół narobił już tylu szkód i antyreklamy? Szkoda, że dopiero ultimatum od serwisu free4web.pl i zagrożenie skasowaniem konta dotarło do świadomości P.T. Członków Zespołu, bo przecież nasze zastrzeżenia sprzed pół roku mówiły o tym samym.
6. Jak można poważnie traktować firmę, która lekceważy wszelkie słowa krytyki ze strony modelarzy i obraża się za nie, uważając je za spisek przeciwko swojemu istnieniu?
7. Jak można poważnie traktować zapewnienia Zespołu o jego profesjonalizmie, skoro wyżej przytoczone przykłady są raczej dowodami kompletnego amatorstwa i nieznajomości tak środowiska modelarskiego, jak i specyfiki Internetu?
8. Jak wreszcie można traktować słowa o chęci wspierania modelarzy i modelarstwa w Polsce, skoro działania P.T. Zespołu skierowane są tylko i wyłącznie na zysk dla firmy, choćby i kosztem wizerunku tegoż modelarstwa w przyszłości?
Szczerze mówiąc nie spodziewam się merytorycznej odpowiedzi ze strony Zespołu Festiwalu Modelarstwa. Może się mylę, ale raczej znowu zobaczę "a niby czemu miałbym na te pytania odpowiadać", jak to miałem okazję dzisiaj usłyszeć przez telefon.
--
Peter 'Mikolaj' Mikolajski <> ICQ: 55031994 / GG: 2259986
"I find your lack of faith disturbing" (LV @ ANH)
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

A świstak siedzi i zawija...
W założeniu miał to

Od tego jest lista dyskusyjna i Forum PWM (jak i witryna PWM)

Buuuahaha ;) Kolego zespole (czyli Panie Flisiak!), kpisz czy o drogę pytasz? Z kogo chcesz zrobić idiotę?

A jaki miało przynieść??? Sposób typowo spamerski, a tak zwane dezaktywowanie w większości przypadków powoduje dopisanie na wszystkie możliwe listy spamerskie.

Czy aby na pewno tylko?

to trzeba było zlecić wykonanie takie pracy osobom kompetentnym, które znają się na informactyce. A i przy okazji mozna było znaleźć takowych modelary - wielu z modelarzy to informatycy.

To widać. I macie to, na co zasłużyliście.

Trzeba było zatrudnić specjalistów. Ale za specjalistów trzeba płacić, co nie jest zgodne z Waszą dewizą - jak zrobić, by się nie narobić, a zarobić.

Taaa. Już chyba to pisałem... A świstak siedzi i zawija... Wam się różne rzczy wydają. I najczęściej mają się tak do rzeczywistości jak.... (potrzebne wpisać)

Panie Flisiak!! To jest kłamstwo!!!! Ja nie dopisywałem sięna żadną listę. A spam i tak dostaję. Więc z kogo Pan buraka robisz??

Brawo! wreszcie zaczęło docierać! Choć to pewnie kolejny wymyk z Waszej strony. Albo admini Waszego serwera się Wam do d... zaczęli dobierać :D

Nie wierzę. Macie to napisać na PIERWSZEJ STRONIE Waszego serwisu. Z przeprosinami dla całej społeczności modelarskiej, oraz wszystkich członków tych grup dyskusyjnych, które spamowaliście. I ma być tam wraźnie napisane, że spamowaliście!!!

ziwi? Ich to dziwi!! Boże, ty widzisz i nie grzmisz!!!!Panie Zespole, nie rób Pan z nas idiotów!!!
Pokazujecie na każdym kroku, jakimi jesteście ignorantami, nie tylko w dziedzinie informatyki (jeżeli netykieta to informatyka;) ), ale też modelarstwa.

blebleble. Nie wierzę. Mydlenie oczu. Niech Wam się nie wydaje, że macie do czynienia z dziećmi, które nic nie rozumieją. Dużo wody w Wiśle upłynie, zanim nasze środowisko Wam uwierzy.
Pzdr, Pavvel
PS. A jak na początku mówiliśmy, że to spamerzy, to nikt nas nie chciał słuchać :(
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Niektórzy dalej nie chcą...
Lestat -- ------------------------------------------------ | Darts Zone: http://l.pl/lestat/ GG 281147 | | Plastik 1/48: http://irys.uni.lodz.pl/~lestat/ | ------------------------------------------------
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.