Folia poliestrowa (mylar) - klejenie

Witam,
Mam problem z doborem kleju do folii poliestrowej (grubo¶æ 20um). Po³±czenie
ma byæ szczelne i mocne (budowa sterowca). Jak do tej pory najlepiej
sprawdza³ siê klej termiczny i zaprasowywanie ¿elazkiem :), ale po pewnym
czasie wytrzyma³o¶æ spoiwa znacznie spada i zaczynaj± tworzyæ siê
nieszczelno¶ci.
Bêdê wdziêczny za wszelkie informacje jak poradziæ sobie z tym problemem.
Pozdr.
looq
Reply to
looq
Loading thread data ...
Dobra taśma klejąca ,balony na ogrzane powietrze z metalizowanego mylaru (kołdra termiczna) są włąśnie klejone taśmą ,można też butaprenem ale trudniej i znacznie słabsza spoina ,rozkleja się.
Reply to
eeemil
U¿ytkownik "eeemil" snipped-for-privacy@o2.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:cd5kat$j8j$ snipped-for-privacy@opal.futuro.pl...
Ale czy w tym przypadku nie bêdzie problemu ze szczelno¶ci± ? Przy konstrukcjach na ogrzane powietrze mo¿e to nie jest a¿ tak istotne, ale w moim przypadku gazem no¶nym bêdzie hel, którego koszty s± znaczne jak na ci±g³e uzupe³nianie :)) Zdaje sobie sprawê te¿ z tego, i¿ mimo moich nawiêkszych starañ i tak bêdzie "ucieka³" nawet z najszczelniejszej pow³oki (bardzo ma³e rozmiary cz±steczek)
Reply to
looq
Kwestia precyzji w klejeniu. Hel bardziej będzie uciekał przez małe dziurki jakie zaczną sie robić na powłoce w wyniku kontaktu z podłożęm ,przydepnięć itp. p.s. Jak we wrocławiu na lotnisku był sterowiec goodyear'a (taki duży , 4 mejscowy jeśli pamiętam )to koleśie z obsługi musieli co godzine lub częściej sprawdzać ciśnienie w powłoce ,i oczywiście przed karzdym lotem uzupełniać.
Reply to
eeemil

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.