folia

Witam
Mam kolejna pro¶bê prosi³bym o podpowiedz jak przygotowaæ siê do oklejania
folia mnie nie s³ucha:-)))
na razie oklei³em kawa³ek i wycinanie kawa³ków folii jest trudne zastanawiam
jak koledzy to robi± przosze o odpowiedzi na priv .
M
Reply to
Marek S
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.