debiutant - mala prosba o pomoc

Loading thread data ...

fafik wrote: (...)

Witam, spróbuj zapytać na

formatting link
i
formatting link
- tam jest więcej modelarzy redukcyjnych i pewnie więcej takich co mają wiedzę/materiały nt. podany temat. Pozdrawiam Danek <><

Reply to
Danek

fafik wrote: (...)

Witam,

spróbuj zapytać na

formatting link
lub na
formatting link
Tam jest więcej modelarzy redukcyjnych i może będą w stanie ci pomóc. Pozdrawiam Danek <><

Reply to
Danek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.