Folia stretch - dlaczego się klei?

No właśnie dlaczego się klei? Składając wewnętrzną stroną do siebie wyraźnie mocniej się klei? Słyszałem wersję o kleju, i mikrohaczykach jak przy rzepie. A jaka jest prawda? Po iluś tam próbach składania i odklejania różnica w sile zanika.

Robert

Reply to
Robert Wańkowski
Loading thread data ...

Wszystko jak dobrze przylgnie to się lepi, włącznie z metalami (galling). A że ta folia ma coś koło 0 Shore (dzięki skądinąd cholernie toksycznym zmiękczaczom), to przylega na całej powierzchni bez względu na falistość, nejednorodną grubość czy chropowatość. A jak się tak przylepi, to przy odrywaniu niekoniecznie odrywa się wzdłuż pierwotnej linii sklejenia: troszkę materiału z warstwy A wyrwie się i pozostanie na warstwie B i odwrotnie. Przez co chropowatość się zwiększa, być może za którymś razem poza jakiś próg gdzie przyleganie już nie jest idealne i traci się część powierzchni kontaktu. No i zawsze trochę kurzu się złapie... Konrad

Reply to
Konrad Anikiel

W dniu 2012-02-19 11:07, Konrad Anikiel pisze:

tudzież tłuszczu

Reply to
venioo

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.