Folia do oklejania

Latam sobie elektrykiem ELECT J-400.
Depronowo - balsowy . By³ oklejony
foli± ORACOVER . Wczoraj musia³em
zrobiæ nowy statecznik poziomy , zabrak³o
mi filii , wiêc wszed³em do firmy , która
robi reklamy i kupi³em z rolki pó³ metra
folii , tej do wycinania liter na ploterze .
REWELACJA - pewnie ta sama waga ,
klei trzyma na depronie lepiej , nie trzeba
¿adnych ¿elazek i suszarek .
Zbyszek
P.s.
Czy to mój wynalazek ?
bo nigdy o tym sposobie nie s³ysza³em.
Reply to
Zbyszek S.
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Zbyszek S." napisa³ w wiadomo¶ci...
Od dawna stosujemy z kolegami oklejanie modeli foli± samoprzylepn±. Nie ka¿da folia siê nadaje ze wzglêdu na wagê. Pozdr Krzysiek
Reply to
Krzysiek
U¿ytkownik "Krzysiek" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:bfqoqn$mps$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl... [...]
A nie prosciej byloby od razu powiedzeic, ktora folia sie nadaje ?
PZDR Mariusz
Reply to
Mario
Folia , jakiej u¿y³em to : FasCal 500 economy film
Zbyszek
Reply to
Zbyszek S.

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.