folia laminacyjna

Witam,
Z jakiego materia³u zrobiona jest folia laminacyjna? Taka której u¿ywa siê w
domowych laminarkach do laminowania dokumentów.
Chodzi mi o dobranie kleju którym mo¿na by trwale przykleiæ metal do tego
laminatu. Trwale oznacza, ¿e nie odpadnie po pierwszym lepszym
szturchniêciu.
Na razie pierwsza próba z jakim¶ klejem epoksydowym dwusk³adnikowym ( nie
pamiêtam nazwy) niepomy¶lna. O ile do metalu bez problemu to z laminatu
³adnie odchodzi.
Pozdrawiam
Reply to
_chab_
Loading thread data ...
_chab_ snipped-for-privacy@wp.pl napisał(a):
Poliester. Z wyjątkiem klejów typu butapren nie ma nic ogólnodostępnego. Folia do laminowania pokryta jest z jednej strony klejem topiącym się w czasie laminowania. Może sobie przyprasuj ją do blachy. Kropelka też powinna dać radę.
Reply to
sok marchwiowy

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.