Folia LIGHTEX

Czy kto¶ ma ju¿ jakies do¶wiadczenia z t± foli± LIGHTEX TOUGHLON
formatting link
wra¿enia, jak sie k³adzie itd
Conti
Reply to
Conti
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Conti" snipped-for-privacy@konto.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:4252fece$ snipped-for-privacy@news.home.net.pl...
Niez³a, choæ odrobinê delikatniejsza od ORACOVERu (ModelMaking) ale przy ma³ej wprawie wychodzi b. ³adnie. Kosztowo na plus dla LIGHTEXu. Nie wiadomo tylko jak zachowuje siê w czasie, ale s±dzê ¿e nie powinno byæ problemu.
buwi777
Reply to
buwi777
U¿ywa³em foli TOUGHLON tej samej firmy. Ta jest bardziej podobna do oracoveu - jest grubsza. Ma chyba ni¿sz± temperaturê przyklejania. Okleja siê bardzo dobrze. O trwa³o¶ci nie mogê siê jeszcze wypowiedzieæ.
Pozdrawiam
Reply to
Piotr Piechota

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.