usuwanie foli Oracover

Czy usuwanie starej foli Oracower jest kłopotliwe tzn czy na tyle jest zespolona z np żeberkami balsowymi że przy usuwaniu można je uszkodzić czy odchodzi bez problemu i jakiej ewentualnie uzyc techniki

Reply to
Marian
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.