Czy jest szansa na ocalenie ???

Witam
Ostatnio w niekontrolowanym przyplywie glupoty, zwanej tez modelarska pasja
;)))) kupilem cos takiego:
formatting link
zwiazku z tym mam pytanie: czy jest szansa aby byl to pierwszy model
latajacy czy raczej sprawa jest beznadziejna?
Moje doswiadczenie praktyczne z "latadlami" jest rowne zeru (tylko FMS), a
RC to jak dotychczas "plywadla" (elektryczne) i samochody (spalinowe).
Macie jakies madre rady, sugestie, cokolwiek? Czy moze od razu nie otwierac
nawet paczki i sprzedac ja komus innemu a samemu zaczac jak rozum nakazuje
od jakiegos trenerka?
Pozdrawiam
Darek Fi³onowicz, Bia³ystok
Reply to
Darek F.
Loading thread data ...
Na mój gust model piêkny za dobr± cenê. Dlatego nie nazwa³bym tego g³upot±. Nie wiem, czy odwa¿y³bym siê na naukê latania tym modelem, ale na pewno bym go ju¿ nie odsprzeda³. Raczej przetrzyma³, a¿ siê nauczê lataæ.
Reply to
Lukasz Stela
RC to jak dotychczas "plywadla" (elektryczne) i samochody (spalinowe).
Latanie na symulatorze, to wcale nie zero. S³ysza³em ró¿ne g³osy nt symulatorów, ale ja po treningu na symulatorze przelata³em ju¿ moj± Prim± ponad 7 godzin i nie mia³em jeszcze ¿adnej naprawy. To naprawdê dobra szko³a.
Reply to
Lukasz Stela
Dnia 2004-09-05 22:21, Użytkownik Darek F. napisał:
To jest zapewne znakomity hmmm... trzeci model? Moze bym się już odważył takim latać...
Reply to
Jakub Witkowski
Przy³±czê siê do poprzedników: Je¶li ju¿ go kupi³e¶ to przetrzymaj conajmniej do nastêpnego sezonu, a narazie sprawd¼ swoje predyskozycje psyhomotoryczne na czym¶ prostszym. Ja latam dwa sezony. W zimie, te¿ w przyp³ywie dobrego humoru kupi³em ARF-a spalinê (akrobat -Chipmunk), ale jeszcze nie odwa¿y³em siê nim polecieæ. Model zosta³ wykonany i wisi sobie na suficie jako ozdoba :) W miêdzyczasie wykona³em 5 innych modeli elektrycznych z czego jeden nie dla siebie i jeden rozbi³em (to nie by³ b³±d w pilota¿u). My¶lê, ¿e dopiero teraz przyszed³ czas na oblatanie Chipmunka, tylko z kolei nie mogê siê zorganizowaæ czasowo, aby pojechaæ w jakie¶ miejsce z pasem startowym. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Przy³±czê siê do poprzedników: Je¶li ju¿ go kupi³e¶ to przetrzymaj conajmniej do nastêpnego sezonu, a na razie sprawd¼ swoje predyspozycje psychomotoryczne na czym¶ prostszym. Ja latam dwa sezony. W zimie, te¿ w przyp³ywie dobrego humoru kupi³em ARF-a spalinê (pó³makieta - Chipmunk), ale jeszcze nie odwa¿y³em siê nim polecieæ. Model zosta³ wykonany i wisi sobie na suficie jako ozdoba :) W miêdzyczasie wykona³em 5 innych modeli elektrycznych z czego jeden nie dla siebie i jeden rozbi³em (to nie by³ b³±d w pilota¿u). My¶lê, ¿e dopiero teraz przyszed³ czas na oblatanie Chipmunka, tylko z kolei nie mogê siê zorganizowaæ czasowo, aby pojechaæ w jakie¶ miejsce z pasem startowym. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.