Czy jest taki nóż krążkowy?

Jest potrzeba pocięcia na odcinki stalowego rurociągu po łatwopalnych chemikaliach o średnicy ok 60 mm. Takie rury bez ryzyka pożaru można ciąć nożem krążkowym. Niestety rurociąg jest na trwale przymocowany do ściany w odległości do niej ok. 150 mm. Czy ktoś wie o nożu krążkowym który by działał jak klucz-grzechotka, tzn bez potrzeby wykonywania pełnego obrotu ramieniem noża wokół rury? Może jakieś namiary na sprzedawców lub producentów. Jestem debiutantem na grupie. Pozdrawiam. AG

Reply to
AG
Loading thread data ...

Krais miał takie wsadzane do środka, ale nie wiem jak głęboko. Po kawałku potniesz.

Konrad

Reply to
KA

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.