Nó¿ korundowy

Ogl±da³em niedawno na allegro nó¿ [bodaj¿e tokarski]korundowy jubilerski. Koñcówkê mia³ z korundu. Pierwszy raz siê zetknê³em z czym¶ takim i dlatego ciekawo¶æ mnie z¿era. Co to za narzêdzie, do jakiej obróbki najlepiej siê nadaje ? Robol

Reply to
Robol
Loading thread data ...

Dnia Mon, 13 Sep 2004 20:49:05 +0200, Robol napisa³:

Korund czyli krystaliczny tlenek glinu (zabarwiony jonami nazywa sie rubinem, szafirem itp.) to jeden z najtwardszych i najodporniejszych (tlenek) materialow. Uzyc go mozesz do ciecia/szlofowania materialow, ktore sa wystarczajaco mieksze od niego :)

Reply to
Jaroslaw Berezowski

Taki nó¿ nazywa siê ''no¿em (tokarskim) imakowym diamentowym'' . Jest to nó¿ punktowy ( nie kszta³towy). Sa dwa rozwi±zania takich no¿y. Jedno z wlutowanym kryszta³em diamentu w trzonek, a drugie z zamocowaniem mechanicznym, p³ytka dociskaj±ca mocowana ¶rub±. Zastosowanie takiego no¿a: Do obróbki bardzo twardych ale i kruchych materia³ów jak wêgliki spiekane, materia³y ceramiczne ale i szk³o. Oraz do obróbki powierzchni o wysokiej g³adko¶ci i dok³adno¶ci. Twardy diament nie ulega stêpieniu w procesie skrawania, zachowuje kszta³t, st±d takie w³a¶nie jego zastosowanie. Nie jest jednak powszechnie stosowany, bo nó¿ taki nie jest tani, wiadomo potrzebny jest kryszta³ sporych rozmiarów, ale jest stosowany i niekiedy mo¿na siê z takim spotkaæ. Pozdr. W.Kr.

Reply to
Jak w adresie.

Użytkownik "Jak w adresie." snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...

mylisz pojęcia

Korund = tlenek glinu (Al2O3) - twardość 9 w skali Mohsa Diament = odmiana alotropowa węgla (C) - twardość 10 w skali Mohsa

pozdrawiam,

jarkor

Reply to
Jarkor

Nie pojecia, ale jeżeli już koniecznie to materia ostrza, choć rozróżniam jeden od drugiego. Taka jest ich nazwa w żargonie warsztatowym. I pytający, gdyby chciał zapytać o taki korundowy, musiałby zapytać tu, na grupie.

Ja też :)

Reply to
Jak w adresie.

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.