Czy taki migomat jest coś warty?

Witam
Szybko szukam opinii o firmie Bass, interesuje mnie taki migomat:
formatting link
ktoś z Was może coś o tym lub podobnym powiedzieć?
Warto to kupić?
Pozdrawiam
Jacek
Reply to
Agent 0700
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.