Profile .. czy istnieje taki program ??

Loading thread data ...

nie pamiętam skąd

Reply to
marszuls

A gdzie jest ta opcja w wersji free? Prawdopodobnie o t± wersje autorowi chodzi. W pe³nej wersji o ile dobrze pamiêtam jest to mo¿liwe ale w okrojonej chyba nie...

Pozdrawiam Darek

Reply to
Darek

Dnia 20.10.2005 Damianos snipped-for-privacy@op.pl napisał:

To ja mam jeszcze taką propozycję:

1 bierzemy geometrię profilu np.
formatting link
znajdujemy, że nominalna grubość profilu wynosiła 11,72% np.
formatting link
skalujemy wskazania Y z kroku 1 mnożąc przez skala=(10/11,72) np. MS Excell, OpenOffice Calc, awk, perl, bc 4 plotyjemy otrzymane wyniki np. MS Excell, OpenOffice, GNU Plot, xfig, ...

KAcper

Reply to
Kacper Perschke

żaden z Twoich adresów nie jest właściwy nic nie moge wysłać

....ale już udało mi się znależć skąd mam ten program

formatting link

PROFILE Roman Gomółka Obliczanie profili modelarskich 24 K

Reply to
marek

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.