usuwanie zywicy???

Witam

widziałem na forum wątek apropos wklejania magnesów, i tak się zastanawiam czym ew. żywicę można usunać? Czy są jakieś rozpuszczalniki do żywicy?

Marcin

Reply to
Emo
Loading thread data ...

jak żywicę podgrzejesz do temp.ok.90 stopni to zmięknie i pusci a usuniesz ją np nitro ,acetonem itd.Nie nadaje sie za bardzo do lepienia magnesów lepiej Loctite

Reply to
Marian

Marian napisał(a):

Wszystko ok, tylko np przy klejeniu magnesów typu N50, one utrzymują swoje właściwości magnetyczne do ok 80 stopni i w takim przypadku jeśli nie chce się zniszczyć niczego to raczej średni pomysł. Za to przetestuje pomysł z acetonem.

Dzięki

Reply to
Emo

A nieee, je¶li Ty chcesz siê pozbyæ ¿ywicy nie niszcz±c przy tym magnesów to zapomnij. Je¶li zak³adasz tak± mo¿liwo¶æ, ¿e bêdziesz eksperymentowa³ na danym silniku z ró¿nym uk³adem biegunów to wklejaj np. na CA. Potem mo¿na próbowaæ to podwa¿yæ i jest du¿a szansa, ¿e poszczególne magnesy odskocz± bez po³amania. Dopiero jak zbudujesz silnik w ostatecznym uk³adzie to mo¿esz wpu¶ciæ w przestrzenie miêdzy magnesami dodatkowo, dla wzmocnienia, trochê ¿ywicy i wirowaæ rotor na wolnych obrotach wiertarki do momentu a¿ ¿ywica stê¿eje. Dobrze wtedy nakryæ rotor jakim¶ s³oikiem/puszk±, ¿eby nie opryskaæ siebie i wszystkiego na oko³o ¿ywic±. Pozdrawiam, Robert

Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

i takie te¿ patenty stosowa³em, ale wczoraj kupi³em now± ¿ywicê i co¶ widaæ posz³o nie tak podczas mieszania i z piêciominutówki to ju¿ wysz³a dobówka ;) ... nie chce wyschn±æ. I poprostu muszê j± jako¶ wywaliæ ( je¶li siê da oczywi¶cie ) i za³o¿yæ now±.

Robert 'Heyoan' Gadomski napisa³(a):

Reply to
Emo

Acha, skoro nie zwi±za³a to jest nadzieja, ale pospiesz siê bo w koñcu mo¿e zwi±zaæ. W takim razie rzeczywi¶cie spróbuj wszystko czy¶ciæ szmatk± nasaczon± Acetonem. Ewentualnie rozpuszczalnik do farb Hammerite dobrze rozcieñcza ¿ywicê, ale oczywi¶cie tylko póki ona nie zwi±¿e. Pozdraiwam, Robert

Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.