technika montażu zawiasów

Jako stawiający pierwsze kroki w klejeniu modeli stanąłem przed
problemem montażu sterów do stateczników, czy też lotek do płatów
skrzydła.
Mam zmontowaną kratownicę statecznika i steru, jeszcze nie oklejone.
Chciałbym zamontować zawiasy z metalową osią. I teraz pytania:
- w jaki sposób/czym wykonać szczeliny w listewkach aby wsunąć
płaszczyzny zawiasów.
- jakiego użyć kleju do wklejania zawiasów i jak uniknąć sklejenia
poruszających się względem siebie części
- czy dodatkowo zabezpieczać zawiasy przed wysunięciem dodatkowymi
kołkami/szpilkami
- jak się ma kolejność wklejania zawiasów w stosunku do oklejania
staczenika i jego steru
Być może pytania dla starych wyg modelarskich wydają się banalne,
jednak dla początkujących są dość istotne. Byłbym wdzięczny za
odpowiedź.
Z góry dziękuję
Margier
Reply to
margier
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.