usuwanie nalotu z blachy ocynkowanej

witam!
Mam taki oto problem: na hali sk³adowane by³y blachy ocynkowane, a ¿e
warunki by³y jakie by³y (wilogo¶c, skoki temperatur) pojawi³ siê na tych
blachach nalot. I teraz moje pytanie: czy znacie mo¿e jaki¶ sposób by w
miare szybko, bezpiecznie i tanio (taniej ni¿ ponowne ocynkowanie) usun±æ
ten nalot? Na razie jedynym pomys³em jest kwas octowy/mrówkowy, ale opary
tych cieczy s± niezbyt przyjemne.
pozdrawiam
kamil
Reply to
~k
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.