Czy kto? ma ju? model Dragonfly 400 3D ?

Ostatnio pojawil sie w sprzedarzy nowy model Dragonfly 400 3D w cenie

1099z?. Troche dziwne wydaje si? ?e tak tanio mo?na kupi? w pe?ni wyposa?ony, gotowy do lotu i nawet sporych rozmiarów mikro?mig?owiec. Ze sklepu odpisali, ?e wszystkie cz??ci zamienne bed? dost?pne do ko?ca lutego.

formatting link
... e612cb7067

?mig?owiec to chi?ska produkcja Walkera 35 (kopia zooma 400)

formatting link
na forach zagranicznych s? ró?ne opinie o tym heli cz?sto niepochlebne odno?nie jego jako?ci wykonania.

Czy kto? mo?e ju? ma ten model ? Jaka jest jego jako??, mo?liwo?ci lotne? Czy warto co? takiego kupi? dla pocz?tkuj?cego ? - bo cena jest bardzo zach?caj?ca.

Reply to
Jarek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.