Kto ma doświadczenie w używaniu drukarek 3d

W pracy używałem takiej drukarki, która była fatalna. Może dlatego, że drukowaliśmy duże części z ABS , które się odklejały pod wpływem skurczu. Szukam małej drukarki FDM 0,1mm warstwa, głównie do drukowania modeli brył z ABS max 10cm x 10cm x 10cm. Wolę niezawodność od dokładności Czy ktoś mi może polecić wypróbowany przez siebie model?

Dotychczas oddawałem modele do wykonania w punkcie usługowym, ale koszt wykonania jest duży i własna drukarka powinna się w miarę szybko zwrócić.

Pozdrawiam

Reply to
WM
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.