[plastik]Kto ma model SdKfz 7 (TAMIYA)?

Gdzie kupić? Czy warto? Ile kosztuje? Podajcie jakieś informacje.
Reply to
Tabi
Loading thread data ...
Sd.Kfz.7 ?? Ale jaka wersja ? Bo ta podstawowa jako ciągnik to już unikat (przynajmniej na Śląsku). Sam bym go sobie kupił.
GROBER
Reply to
Robert Grabowski
U¿ytkownik "Tabi" snipped-for-privacy@xl.wp.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Model by³ ostatnio na pocz±tku roku. W ostatnim kontenerze go nie by³o. Nastêpny podobno pa¼dziernik/listopad... Jak w nim bêdzie to znowu nie bêdzie k³opotu. Na dzi¶ nie ma. pozdrawiam
Reply to
Daniel Lachman
skontaktuje.(nadzieja)
Reply to
autor

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.