Prośba o opinie na temat szybowca Pike.

Czy macie jakieś doświadczenia z szybowcem Pike Pelikana ? Ktoś może go zbudował i latał ? Jak go oceniacie? Proszę o informacje - sam się zastanawiam nad nim i chciałbym się dowiedzieć czy warto.

Pozdrawiam Andrzej

Reply to
Andrzej Ratkowski
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.