modele z drewna

Witam, jestem tu nowy, czy gdzie¶ s± do kupienia modele statków lub
samolotów z drewna? Chodzi mi o jakie¶ bardziej zaawansowane modele, a nie
takie które znajdujê (typu samolot Gucio :) ) i w miarê tanie (bo statki jak
widaæ zaczynaj± siê od 300 w górê. Najlepszym rozwi±zaniem by³by plan
modelarski i zakup balsy, sklejki i innych matria³ów samodzielnie, a mo¿e
nie mam racji? Ewentualnie czy kto¶ mo¿e poleciæ miejsce skk±d zdbyæ plan,
wg którego mo¿na zbudowaæ jaki¶ fajny model z drewna?
Pozdrawiam i dziêkuê za cierpliwo¶æ
Reply to
Dry
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.