witam - nowy

Witam,
Jestem nowy na tej G.D.
Od pewnego czasu interesujê siê modelami lataj±cymi.
Proszê o porady - budowa modelu - zasilanie, ciê¿ar itp.
Mo¿e znacie dobre - TANIE - sklepy modelarskie w Warszawie?
pozdrawiam
Pawe³
Reply to
KAMPA-tech
Loading thread data ...
KAMPA-tech napisał(a): .......................
Zajżyj np. tu:
formatting link
pobieżnej lekturze może zrozumiesz, jak smutne i śmieszne zarazem jest to pytanie. A tu garść przykładowych, poprawnych odpwiedzi
budowa modelu:
prosta, staranna, mocna, przemyślana, z zapałek....
Zasialnie
odpowiednie, elektryczne, z akumulatora samochodowego, ...
cięzar - 25kg (a czemu nie??)
.........
Powyższy link udziela także odpowiedzi na to pytanie, choć taniość, to rzecz względna...
Reply to
Krzysiek " kojot" Choroszko
KAMPA-tech napisał(a): .......................
Zajrzyj np. tu:
formatting link
pobieżnej lekturze może zrozumiesz, jak smutne i śmieszne zarazem jest to pytanie. A tu garść przykładowych, poprawnych odpwiedzi:
Budowa modelu:
prosta, staranna, mocna, przemyślana, z zapałek....
Zasialnie
odpowiednie, elektryczne, z akumulatora samochodowego, ...
Cięzar - 25kg (a czemu nie??)
.........
Powyższy link udziela także odpowiedzi na to pytanie, choć taniość, to rzecz względna...
Reply to
Krzysiek " kojot" Choroszko
Witam...
U¿ytkownik "Krzysiek " kojot" Choroszko" napisa³ w wiadomo¶ci > .......................
Szczerze - nie by³em na tej www Zapozna³em siê z Twoj± stron± - musze powiedzieæ, ¿e chyba znalaz³em wszystko czego szuka³em. WIELKIE DZIEKI!!
:)
Zgadza siê:) Mo¿e pomo¿esz mi wybraæ optymany model dla mnie ??:) Oczywiscie, je¿eli znajdziesz chwilê??
Wiesz, szkoda mi trochê wydaæ 1000z³ i w czasie 1 lotu rozbiæ maszynê :) Aktualnie posiadam 2 modele :) max dla pocz±tkuj±cych - zstawy z allegro - sterowanie slnikami :( NIed³ugo - przed ¶wiêtami bedê chcia³ zaopatrzyæ siê w model, którym siê steruje :) a nie tylko lata. Mo¿e wykorzystam czêscie z tych modeli do budowy 1 modelu made by Kampa:) Tylko jest 1 problem - nie za bardzo wiem jak to wszystko dzia³a, tzn wiem, ale nie dok³adnie. MO¿e kto¶ wyt³umaczy mi od a do z. a - serwa b - nadajnik odbiornik c - lot d - czê¶cie do budowy, z czego najlepiej e - itp z - 1 samolot - latanie
Jeszcze raz wielkie dziêki.
pozdrawiam
Kampa-tech Moze ju¿ nied³ugo importer samolotów R.C.
formatting link

Reply to
KAMPA-tech
Użytkownik KAMPA-tech napisał:
do poduszki:
formatting link
Reply to
AlexY
KAMPA-tech napisał(a): ...................
...................
Tak się starałem, mam nadzieję, że niedługo nieco rozbuduję..
.............
.............
oczywiscie zapraszam na grupe i priv. Jednak temat "pierwszy model" jest wyczerpująco opisany w archiwum tej grupy i na obu forach (alex, pwm).
Zajrzyj na forum Alexa
formatting link
tam kilka doskonałych watków i konstrukcji - zefirek, RWD-5 by skazoo, itp
.............
Wróć do pierwszego linka. WSZYSTKO tam znajdziesz - także w linkach na mojej stronie. ..................
Reply to
Krzysiek " kojot" Choroszko

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.