Witam!

Nie wiem nawet czy dobrze trafi³em - interesuj± mnie modele kartonowe -
w³a¶nie sklejam Tygrysa w skali 1:20 - niesamowity model, w zasadzie
wszystko jest do sklejenia, w³±cznie ze ¶rodkiem pojazdu. Nie wim tylko
gdzie w Warszawie mo¿na kupiæ elementy metalowe róznych ¶rednic ( druty,
koszulki igielitowe itp) - do tej pory wykonywa³em elementy ze szpilek,
drucików , ale tym razem chcia³bym ¿eby model wygl±da³ naprawdê
profesjonalnie.
Proszê o pomoc!
Reply to
KrisSkywalker
Loading thread data ...
Witaj
To pewnie tez znajdziesz kartonowcow, ale chyba wiekszosc spotyka si na
formatting link
od RC :-)
Alex
Reply to
rcflight

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.