Witam

Witam modelarsk± braæ na pocz±tek siê przedstawiê man 28lat jestem
elektronikiem i kiedy¶ bardzo dawno temu bawi³em siê w sklejanie ale mi
przesz³o, teraz chcia³bym zbudowaæ (kupiæ) model jaki¶ nie drogi elektryczny
¿eby zainstalowaæ na nim kamerê i transmitowaæ obraz z lotu ptaka, co
polecicie i ile taka zabawa kosztuje ?
blur
Reply to
blur
Loading thread data ...
cześć!
Witaj w klubie ;) Należy najpierw poszperać na grupie w archiwum albowiem rozważań i informacji jest na ten własnie temat olbrzymia ilość. Należy zaprzyjaźnić się w swojej okolicy z modelarzami, porozmawiać z nimi. Jesli Ci nie przejdzie to: należy zważyć skarbonkę: jeśli jest lekka usiądź i czekaj aż Ci przejdzie ;) Jesli skarbonka jest ciężka należy zażyć relanium a jak zacznie działać szybko wyjąć z niej 1.000zł Będziesz budować szybowiec. Teraz trzeba się zastanowić nad aparaturą: i tu też polecam archiwum - rozeznasz temat i z takim rozeznaniem możesz się zastanowić co Ci potrzeba. Na radio wydasz 600-800zł (komplet z 2 serwami) Zaczynasz treningi na symulatorze FMS i wyrabiasz odpowiednie nawyki bi mieć możliwość potem latać i szkolić się dalej. Za resztę kasy kupisz szybowiec do nauki, taki 1,6-2,20m rozpiętości teraz przydadzą się koledzy na lotnisku bo pomoga opanować starty z holu i lądowania. Jeśli wszystko będzie Ci dobrze szło to w przyszłym sezonie będziesz mógł spokojnie kupić/poskładać trenerka, kupić silnik, zamontoważ kamerkę i w powietrze :)
serdecznie pozdrawiam,
Tomasz (tomiiRC)
Reply to
tomii
witaj, .....
formatting link
dzial prm dla poczatkujacych
Reply to
Krzysztof J. Choroszko
Hm powiem tak, zdajê sobie sprawê z tego ¿e nie jest to tania zabawka, troche przera¿a mnie my¶l o jakim¶ d³ubaniu w drewnie dlatego wola³bym zleciæ budowê komu¶ do¶wiadczonemu ni¿ uczyæ sie na w³asnych b³êdach, je¶li chodzi o sama teoriê latania to wydaje mi siê ¿e znam zasady aerodynamiki i nie jest tajemnic± dla mnie teoria lotu a symulatory ha ha zaczyna³em od takich na C64 potem Amisia no i teraz na PC pare godzin mam przelatanych :) Nie przegl±da³em jeszcze archiwum bo jestem nieszczê¶liwym posiadaczem modemu :( ale sytuacja ma siê ponoæ zmieniæ w ci±gu miesi±ca, a do czego mi kamerka wbrew pozorom nie do zabawy chcia³em jej u¿yæ do patrolowanioa terenów le¶nych pod k±tem ochrony p-po¿, dodatkowo obraz bêdzie transmitowany do sieci zabawne co ? ale to na razie tak sobie teoretyzuje szukam kontaktów, jestem otwarty na propozycje. Kurcze radyjka i serwa s± drogie a ogl±dacie z³omowisko na Discovery ludzie takie rzeczy to tam na ¶mietniku mo¿na znale¶æ :(
Dziêki za mi³e powitanie mo¿e nie bêdê tu zby aktywny bo jestem zielony ale od czasu do czasu wtr±cê 3gr :)
Reply to
blur
Symulatory o ktorych mowisz sa niewatpliwie przydatne. Daja solidne podstawy. Sam lubie polatac w czyms takim i robie to od lat. Niemniej symulator FMS to inna bajka. Po pierwsze zasadnicza roznica jest taka, ze latajac modelem nie siedzisz w kabinie i gdy model leci na ciebie musisz wyzbyc sie odruchu, a raczej zamienic go na odruch odwrotny. Kazdy moj gosc, posadzony po raz pierwszy do symulatora FMS konczy lot max. po kilku sekundach. Po drugie modele reaguja na stery duzo gwaltowniej niz duze samoloty, co przewiduje odpowiedni model lotu zastosowany w FMS, rozny od modelu w symulatorach lotu prawdziwym samolotem. Dodam ze w rzeczywistosci jest jeszcze gorzej ;) pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert Gadomski
U¿ytkownik "Robert Gadomski" snipped-for-privacy@reebok.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:bfj4pr$556$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl... a raczej
Zgadzam siê z tym w 100% to chyba dlatego ¿e modele maj± mniejsz± si³ê no¶n± i musz± lecieæ z do¶æ "du¿±" prêdko¶ci± w stosunku do d³ugo¶ci modelu (mam racjê ?) postaram siê zaopatrzyæ w ten symulatorek i poæwiczyæ zanim rozbijê co¶ wiêkszego. Mam jeszcze pytanie widzia³em na Motors TV model Miga 29 z silnikiem odrzutowym ma kto¶ jaki kolwiek model z takim napêdem na grupie ? bo naprawdê mi siê to podoba³o, swoj± drog± musi to byæ piekielnie ciê¿kie w pilotarzu bo o ile wiem takie my¶liwce w ¿eczywisto¶ci nie obejd± siê bez komputera pok³adowego który na bierz±co koryguje ustawienia usterzenia. Na koniec jest kto¶ z Gliwic i bawi siê na lotnisku aeroklubu ? chêtnie poogl±dam :)
blur
Reply to
blur
snipped-for-privacy@ceti.pl napisał(a):
Chyba nie jest tak tragicznie - nowy zestaw Graupner (typu dokładnie nie powiem, ale ok. 4 - 5 kan.) z odbiornikiem i dwoma serwami kosztuje ok. 400 zł. Widziałem w ofercie jakiejś firmy produkującej modele trenera górnopłata gotowego do lotu z aparaturą za 1000 zł (to było parę lat temu, teraz coś takiego góra 1500)
Pozdrawiam Michał
Reply to
invalid unparseable
jeśli
no zaraz "latanie" joystickiem to z szacunkiem zabawianko i nic nie ma wspólnego z pilotażem RC, gorzej, wyrabia ZŁE nawyki, które potem przeszkadzaja
Reply to
tomii
usterzenia.
Witam,
Akurat orygina³, czyli Mig-29 1:1 nie ma uk³adu sztucznej stateczno¶ci, a jego kolega Su-27 tylko w jednej p³aszczy¼nie i do tego analogowy. Wiêkszo¶æ jednak nowszych rozwi±zañ rzeczywi¶cie co¶ takiego posiada, nawet staruszek F-16 ;))
Wojtek
Reply to
Wojtek Juchnowski
U¿ytkownik "Micha³ Kuc" snipped-for-privacy@NOSPAM.gazeta.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:bfjumj$etl$ snipped-for-privacy@inews.gazeta.pl...
No to ju¿ spoko jak tylko sta³e ³±cze zorganizuje to bêdê sie rozgl±da³ i pyta³ o opinie na temat tego co znajde :) No my¶lê ¿e z ud¼wigiem nie bêdzie problemu ? Mam fajny pas startowy obecnie udostêpni³em go s±siadowi pod uprawê :) szeroko¶æ 4m d³ugo¶æ 350m Parê lat temu bawi³em siê modelem F1 z silnikiem spalinowym chcia³em go w domu wypróbowaæ i skoñczy³o siê 4godzinnym czyszczeniem parkietu po pierwszym ruszeniu, normalnie czarny ¶lad palonej gumy niez³a rakieta by³a szkoda ¿e nie trafi³em jak by³a ³adna pogoda.
blur
Reply to
blur
Co do tego pasa startowego to dlugosc az nadto, ale szerokosc sie nie nadaje. Do modeli potrzebujesz raczej kwadrat. Po pierwsze bo startujesz i ladujesz pod wiatr inaczej sie to zle moze skonczyc, wiec pas rzadko bedzie uzyteczny. Po drugie. Lesli nawet wiatr bedzie zgodny z kierunkiem pasa lub ni ebedzie wiatru, to ciezko bedzie ci trafic w 4 metry szerokosci przy ladowaniu. R
Reply to
Robert Gadomski
U¿ytkownik "Robert Gadomski" snipped-for-privacy@reebok.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:bfojj9$bm7$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
W najgorszym razie wyl±duje w kartofelkach s±siada :) a tego to ju¿ jest 1000m szeroko¶ci.
blur
Reply to
blur
Witamy w klubie :-)
Pozdrowienia
Alex
Reply to
rcflight

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.