Tani komplet prosze o rade

Witam
Mam taki problem mianowicie chcia³bym kupiæ tani komplet samolocik elektryk
chodzi o komplet model plus sterowanie plus aku i ca³a reszta . Generalnie
chodzi o to ¿eby kupiæ jaki¶ komplecik do 300-500 z³otych
I zobaczyæ czy mnie to wci±gnie a dopiero potem kupiæ cos dro¿szego
Po prostu szkoda wydaæ 1500 albo i lepiej ¿eby siê okaza³o ze nie za³apie
bakcyla
Widzia³em na allegro i w ro¿nych sklepach modelarskich zestawy za oko³o 300
z³otych
Moje pytanie czy jest sens cos takiego kupowaæ czy mo¿e prêdzej siê
zniechêcê ni¿ za³apie bakcyla?
Proszê o rade, co kupiæ konkretne linki by³y by mile widziane
A mo¿e lepiej cos u¿ywanego?
Co kupiæ na pocz±tek proszê pomó¿cie?
Pozdrawiam
Reply to
Boo
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Boo" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:f1he6b$ml7$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Siê zniechêcisz. Kup jaki¶ niedrogi model plus w miarê porz±dna aparatura. Aparaturê mo¿na nawet wzi±æ w raty. Jak nie za³apiesz bakcyla, sprzedasz aparaturê z niewielk± strat±. Model zapewne bêdzie po kilku kretach i go raczej nie odsprzedasz :-) A jak za³apiesz, bêdziesz mia³ lepszy sprzêt na przysz³o¶æ.
Reply to
invalid unparseable
Jestem mocno poczatkujacy i nie za bardzo wiem jaki do niedrogi model :d i w miare porzadna aparatura wiedz jak bys podal jakies konkrety bylo bi mi latwiej ja poprostu nie mam pojecia jaki to jest niedrogi model dajacy namiastke latania :D aparatury nie musze kupowac na raty pieniazki mam tylko szkoda wydac zeby potem walnac do szafy :D ale moze to nie jezt zly pomysl moze kupic uzywana aparature a potem faktycznie ja opchnac rozumiem ze 4 kanal to minimum ? pozdrawiam
Reply to
Boo
U¿ytkownik "Boo" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:f1he6b$ml7$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Poczytaj w±tek: "No to zaczynamy - fruwanie R/C :)" z 19.03.2007, 06:06
Reply to
kyrzi
Witam,
W moim odczuciu "niedrogi" model, to pojęcie dość płynne. Możesz na przykład kupić napędzanego silniczkiem elektrycznym depronowca, ale trudno nazwać takie latadełko modelem. Ze swoich doświadczeń, do nauki latania polecam modele możliwie duże i ze wszystkimi funkcjami sterowania (kierunek, wysokość, lotki, przepustnica). Obowiązkowo górnopłat ze znaczym wzniosem (4-6 stopni). Zakup sprzętu używanego jest w tym przypadku dobrym pomysłem. Warto jednak zwórcić uwagę, by nie miał za sobą zbyt wielu pogonionych "kretów", co niepotrzebne zwiększy masę. Uważam, że powinieneś zainteresować się modelem z silnikem spalinowym 3,5 - 6cm^3, rozpiętość około 1200 - 1400mm. Konstrukcja skrzydła dowolna. Kupując model ze skrzydłem konstrukcyjnym jest szansa, że będzie on miał mniejsze obciążenie powierzchni za to łatwiej go uszkodzić i nieco trudniej naprawić. Przy skrzydle typu "styropian kryty balsą" masz większa masę, ale solidniejszą konstrukcję. Co do radia, to w zupełności wystarczy Ci na początek Hicec Flash 5X lub podobny. Dobrze, aby radio posiadało nawet najprostszy komputerek. Musisz też pamiętać o rozruszniku do silnika i żarzeniu do świecy. Serwomechanizmy mogą być jak najprostsze - HS322 powinny spełnić zadanie. Do tego będziesz jeszcze potrzebował włącznik i pakiet zasilający. Zakładam, że dobiornik kupisz z nadajnikiem. Celowo nie polecam modeli elektrycznych, bo pociągają za sobą wieksze koszty startowe (ładowarka procesorowa + pakiety zasilające), których chcesz uniknąć. Więcej szczegółów na temat wyboru pierwszego modelu i sterowania modelami RC znajdziesz tu:
formatting link
Pozdrawiam Marcin
formatting link

Reply to
Marcin Krugły
Marcin Krugły pisze: .............
.............................
Jak na zawodowca kolega zapomniał że:
- do spaliny potrzebne jest mniej więcej prawdziwe lotnisko, do małego elektryka już nie koniecznie - koszty trenerka spaliny 1,5m =koszty trenerka 1m elektryk - obsługa elektryka jest zwyczajnie prostsza - na pierwszego elektryka można wybrać jeden ze znakomitych modeli Multiplexa wykonanych z Elaporu, tworzywa, które wiele wybacza początkującym,
Reply to
Krzysiek "kojot: Choroszko
Owszem, ale pytanie dotyczyło cyt. "taniego kompletu" do rozpoczęcia przygody z modelami RC, a to są wciąż modele z silnikami spalinowymi. Mimo wszystkich wad, które ten rodzaj napędu za sobą pociąga... Przy spalinie można od biedy podardzić sobie ładowarką otrzymywaną z radiem, przynajmniej na początku. W przypadku elektryka aby "normalnie" latać trzeba mieć 2-3 pakietów i ładowarkę procesorową (min. 200PLN). Dla np. Li-Po 3s1p stanowi to wydatek około 200-400PLN/pakiet, zależnie od pojemności. A gdzie silnik, regulator i model? W kwestii lotniska też bym polemizował, szczególnie przy trenerku na silnik 3.5 - 4.5cm^3, ale o tej porze zwyczajnie mi się nie chce :)
Dobrej nocy Marcin
formatting link
Reply to
Marcin Krugły
Popieram, modele z silnikami spalinowymi sa duzo bardziej uciazliwe w uzytkowaniu, trzeba miec do nich tez osprzet taki jak rozrusznik, cos do zarzenia swiecy, przydalaby sie jakas skrzynka startowa itp. No i jak kolega wyzej napisal sporo miejsca do latania. Do elektryka wystarczy ladowarka no taka w miare przyszlosciowa to powyzej 200zl kosztuje, Pakiety li-pol za 60-90zl sztuka, ze dwia wystarcza na poczatek. za okolo 60zl mozna juz kupic silniczek trojfazowy do elektryka, regulator za okolo 100zl Sam latalem takim elektrykiem kadlub ze styro, a plat z EPP cena ok 150zl i to z napedem tylko szczotkowym 280, wiec uzylem do niego taniego 3f Tower Pro i latal bardzo ladnie. Pozdrawiam
Reply to
rom3k
U¿ytkownik "Boo" snipped-for-privacy@op.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:f1he6b$ml7$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Witam wszystkich No có¿, to nie jest prosta sytuacja i nieczêsta w modelarstwie: doradziæ co¶, je¿eli nie jeste¶ zdecydowany, czy Ci siê w ogóle modelarstwo spodoba. Po pierwsze modelarstwo to bardzo szeroka dziedzina (projektowanie, budowa, loty, starty zawodnicze), a i klas modeli jest mnóstwo. Liczenie na to ¿e jaki¶, przypadkowo wybrany i to wg kryterium niskiej ceny mniej lub bardziej "model" da Ci odpowied¼ na Twoje podstawowe pytania dotycz±ce modelarstwa jest chyba ogromnym uproszczeniem i pewn± naiwno¶ci± ;-). Bojê siê równie¿ ¿e podpowiedzi kolegów, chocia¿ bardzo ¿yczliwe, raczej Ci namieszaj± ni¿ co¶ wyja¶ni±.
A konstruktywnie ? Proponujê, aby¶ przynajmniej parê razy wybra³ siê na miejsca modelarskiej aktywno¶ci, najlepiej ró¿ne. Nie wiem gdzie mieszkasz, ale my¶lê ¿e warto na to po¶wiêciæ parê weekendów i sporo benzyny w samochodzie - to i tak wyjdzie taniej ni¿ te kilkaset z³otych na "zabawkê lataj±c±". A dziêki temu zobaczysz i poczujesz wszystko sam. Dodatkowo proponujê próbê polatania z do¶wiadczonym modelarzem "na kablu" w systemie instruktor - uczeñ. Je¿eli nowo poznani modelarze zaoferuj± Ci to w ramach wspólnej frajdy, to super, je¿eli bêdziesz mia³ z tym problem, to po prostu wykup sobie kilka lotów u modelzrzy ¶wiadcz±cych tego typu us³ugi odp³atnie. W ten sposób bêdziesz mia³ szanse wypróbowaæ nie tylko, czy Ci siê to podoba, ale równie¿ sprawdziæ swoje talenty w tym kierunku. To jest te¿ szansa na wypróbowanie ró¿nych modeli (elektryczne, spalinowe, baa nawet ¶mig³owiec) i skonfrontowanie Twoich wyobra¿eñ z rzeczywisto¶ci±. Te spotkania s± równie¿ znakomit± szans± na pozyskanie sprawnego, a stosunkowo taniego modelu u¿ywanego, gdy ju¿ dojrzejesz do takiej decyzji.
Przepraszam je¶li jeszcze bardziej "nam±ci³em", ale chcia³bym zniechêciæ Ciebie do "zabawek lataj±cych" zanim one zniechêc± Ciê do modelarstwa ;-)
Pozdrawiam wszystkich Jarek
Reply to
invalid unparseable
Z tego, co widywa³em na allegro, to w tej cenie spotyka siê zestawy 3 kana³owe - sterowanie wysoko¶ci±, skrêtem i silnikiem. Z jako¶ci± jest ró¿nie, mo¿esz kupiæ model z usterkami, zwykle dotyczy to elektroniki, wiêc sprawd¼ przed lotami jak samolot s³ucha siê poleceñ. Dwie osobokomórki i spacer do 300 m, w jedn± stronê. W razie jakichkolwiek problemów reklamuj wyrób, to powiniene¶ sobie zagwarantowaæ u sprzedawcy. Loty ze szwankuj±c± aparatur± koñcz± siê zniszczeniem modelu i utrat± gwarancji. Pierwsze loty ... najlepiej by by³o, ¿eby siê bez nich obej¶æ, bo to twarda konfrontacja powietrze - ziemia! Jak to ³adnie kto¶ powiedzi³ w 'Mistrzu i Ma³gorzacie', 'trzask, prask i po wszystkim'. Je¶li mo¿esz, to znajd¼ sobie jak±¶ grupê lokalnych modelarzy i popro¶ o oblatanie, to s± ¿yczliwi innym ludzie i na pewno ci pomog±. Je¶li nie, to znajd¼ wiekszy plac z asfaltem bez dziur i zacznij od opanowania l±dowania po niewielkim locie w linii prostej. Jesli zaczynasz sam, to poleca³bym nieco inn± drogê, na pocz±tek prosty model dwusilnikowy (sterowanie modelu za pomoc± dwóch silników) za 200 z³. Taka kwota za naukê latania dla poczatkuj±cego wydaje siê ca³kiem przyzwoita, przerobisz wszystkie podstawowe manewry zwi±zane z lotem i poczujesz temat. Potem zdecydujesz, co dalej, ale ju¿ bêdziesz trochê wiedzia³.
Pzdr, Jan

Reply to
jot
Witam ponownie
Wielkie dziêki za info musze przyznaæ ze modelarze to faktycznie ¿yczliwi ludzie
taki odzew na grupach w dzisiejszych czasach to naprawdê rzadko¶æ :D
tak sobie my¶lê ¿e faktycznie niez³ym pomys³em jest wybranie siê i skontaktowanie z jak±¶ ju¿ lataj±ca grupa jestem z otwocka i 100 kilometrów mogê spokojnie dojechaæ
jak by mnie kto¶ chcia³ zaprosiæ to z chêci± zawitam poogl±dam na w³asne oczy jak to wygl±da i pos³ucham m±drzejszych od siebie
aparaturê ju¿ mam 4 kana³ow± teraz pozostaje tylko kwestia modelu
generalnie musze siê przyznaæ ze jestem zdecydowanie za elektrykiem mam wra¿enie ¿e s± ³atwiejsze w obs³udze i na pocz±tek jednak wygodniejsze
gdyby mi tylko kto¶ podpowiedzia³ co konkretnie kupiæ
tzn jaki model jaki silnik jakie Serwa jaki regulator i jakie ogniwa
wychodzê od za³o¿enia ze nie ma sensu uczyæ siê na b³êdach i lepiej nabyæ sprawdzone rozwi±zania
My¶lê o kwocie max 500 z³otych za komplet nie licz±c sterowania
i raczej gotowym modelu jak za³apie bakcyla to wtedy bêdzie czas na zbudowanie swojego
a wiec jak by kto¶ mia³ chwile czasu i wskaza³ konkretne czê¶ci i jaki¶ niez³y sklepik to bêdê zobowi±zany
Pozdrawiam i jeszcze raz dziêkuje za info naprawdê sporo mi siê rozja¶ni³o
Reply to
Boo
Pierwszy model bardzo szybko rozwalisz, wiêc powinien byæ najtañszy. Co do reszty, to jest tyle szkó³ ile ludzi. Pozdrawiam, Jan
Reply to
jot

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.